สินค้า

เสาธง เสาธงชาติ เสาธงโรงเรียน เสากั้นรถ สินค้าตกแต่งภูมิทัศน์ สินค้ายูดี (Universal Design) สินค้าจราจร สินค้าเกี่ยวกับลานจอดรถ

ทางเข้าออกวีลแชร์ (AR-200SK)


ทางเข้าออกวีลแชร์ ด้วยการดีไซน์ที่ไม่ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน แต่ให้รถจักรยาน, รถเข็นเด็ก, และวีลแชร์ผ่านได้ ช่วยลดอุบัติเหตุ และจัดระเบียบทางเข้าออก Wheelchair Gate is designed to prevent motorcycle, but bicycle, baby stroller and wheelchair can enter. Accident will be reduced and entrance will be orderly and safety.

Share:
ทางเข้าออกวีลแชร์  ราวกั้นรถจักรยานยนต์  ราวกั้นรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้ยากขึ้น  แต่อนุญาตให้รถวีลแชร์  รถเข็นเด็ก  รถจักรยาน  และผู้ใช้ทางเท้าผ่านเข้าได้สะดวก

ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้สัญจร และพื้นที่ดูเป็นระเบียบมากขึ้น​​​​​​

** สิทธิบัตรจากญี่ปุ่น  และอยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตรในไทย **


 
  • วัสดุ         สแตนเลส   (เสากลางทำผิวแฮร์ไลน์)
  • ขนาด        เสาถอดออก      เส้นผ่าศก.   60.5 (t3.0) มม.                                                                         ราวโค้ง     เส้นผ่าศก.   48.6 (t2.0) มม.
  • น้ำหนัก      ราวโค้ง      39.5 กก.
  • ประเภท:   เสนอขาย

Categories