กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมดของซันโพล

06Mar 2017
ทางเข้าออกวีลแชร์ นวัตกรรมญี่ปุ่นสู่สังคมไทย
ต้องขอขอบคุณ ร.ร.นานาชาติ Bangkok Prep. ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ของสินค้าซันโพล  แบรนด์ Sunbaricar
และขณะนี้สินค้าของซันโพลได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการที่ได้มีโอกาสออกตามสื่อต่างๆ

"ทางเข้าออกวีลแชร์"  สินค้านวัตกรรมจากญี่ปุ่น   ด้วยการดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน   ให้บุคคลทั่วไปก็ใช้ได้   ผู้ใช้วีลแชร์ จักรยาน หรือรถเข็นเด็กก็ใช้ดี    อีกทั้งสินค้ายังช่วยกั้นรถจักรยานยนต์ไม่ให้ผ่านเข้าออกได้ง่ายอีกด้วย

ซันโพลภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย  
เราจะตั้งปณิธานว่าจะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพต่อไป

ข้อมูลข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=qK6AqgqBxJI
 
Tag คำค้นหา