สินค้า

เสาธง เสาธงชาติ เสาธงโรงเรียน เสากั้นรถ สินค้าตกแต่งภูมิทัศน์ สินค้ายูดี (Universal Design) สินค้าจราจร สินค้าเกี่ยวกับลานจอดรถ

ทางเข้าออกวีลแชร์ (AR-300)


ทางเข้าออกวีลแชร์ ด้วยการดีไซน์ที่ไม่ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน แต่ให้รถจักรยาน, รถเข็นเด็ก, และวีลแชร์ผ่านได้ ช่วยลดอุบัติเหตุ และจัดระเบียบทางเข้าออก Wheelchair Gate is designed to prevent motorcycle, but bicycle, baby stroller and wheelchair can enter. Accident will be reduced and entrance will be orderly and safety.

Share:
ทางเข้าออกวีลแชร์  ดีไซน์ใหม่ล่าสุด !!  

ราวกั้นจักรยานยนต์  ราวกั้นมอเตอร์ไซด์บนทางเท้า

ทำให้รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้ยากขึ้น

แต่ให้วีลแชร์  รถเข็นเด็ก จักรยาน และผู้ใช้ทางเท้าผ่านได้สะดวก

ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจร และพื้นที่ดูเป็นระเบียบมากขึ้น

** สิทธิบัตรจากญี่ปุ่น  และอยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตรในไทย **

 
  • วัสดุ         สแตนเลส   (เสากลางทำผิวแฮร์ไลน์)
  • ขนาด        ราวโค้งวงนอก    เส้นผ่าศก.   60.5 (t3.0) มม.                                                                ราวโค้งวงใน     เส้นผ่าศก.   48.6 (t2.0) มม.                                                                WP2400 x DP1500 x H650
  • น้ำหนัก      ราวโค้ง      41.0 กก.  
  • ประเภท:   เสนอขาย

Categories