กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมดของซันโพล

15Jan 2019
ร่วมบริจาคเสาธง เสาธงชาติ เสาธงโรงเรียน
ร่วมบริจาคเสาธงไฟเบอร์กลาสให้กับโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา จ.เชียงราย
โดยแบ่งออกเป็น ความสูง 3 เมตร จำนวน 10 ต้น และ ความสูง 7 เมตร จำนวน 5 ต้น
Tag คำค้นหา